Gentofte Kinos VennerJeres medlemskaber har stor betydning for biografen.

I Gentofte Kinos Venners bestyrelse anser vi Venneforeningen som et nødvendigt sikkerhedsnet under biografen og kan ikke opfordre dig/jer stærkt nok til at fortsætte medlemskabet eller tegne et medlemskab, hvis du/I ikke allerede er det.

Det var bl.a. Gentofte Kinos Venner, der for nogle år siden bragte Gentofte Kino gennem den akutte krise i forbindelse med anskaffelsen af digitalt udstyr. Herved fik biografen den fornødne livskraft til at fortsætte driften. Siden da har der været op- og nedture forårsaget af svingende filmudbud og ikke mindst af andre praktiske forhold. En betydelig udfordring gennem de seneste to år har været renoveringen af Gentoftegade, hvor langvarig afspærring har kostet dyrt for biografen og de øvrige forretninger i gaden. Men nu er projektet tilendebragt, og fremtiden ser lysere ud.
 
Her bringes biografdirektørens kommentar til situationen:
 
- Også 2014 har været rig på forhindringer, men nu er Gentoftegade færdig og flot.
Udfordringen består nu i at skabe økonomi både til den nødvendige vedligeholdelse og til de nyskabelser, som har måttet vente grundet den pressede økonomi, som ombygningen af gaden har medført. 
Med andre ord er der fortsat stort behov for det stabile underlag, som Gentofte Kinos Venner udgør for biografen og dens vej mod lysere tider.
Her ved årsskiftet glæder vi os ved udsigten til usædvanligt mange spændende film for voksne gennem 2015. Et repertoire vi har gode forventninger til. 
Mange tak for besøgene i 2014 og på forhåbentlig rigtig mange gensyn i det nye år.

I må også meget gerne forære medlemskab af Gentofte Kinos Venner til familie og venner. 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gentofte Kinos Venner

Kontingent

Kontingentet er fortsat kr. 500,00 pr. år. 
For det får man
  • 4 fribilletter til en værdi af kr. 340,00
  • Gratis adgang til 2 særforestillinger, hver gang for mindst to personer, til en værdi af mindst kr. 400,00.
Summa summarum: kontingentet kr. 500,00 giver adgang til store filmoplevelser for kr. 740,00.
 
Vi håber meget, at I vil tegne/forny jeres medlemskab år efter år. 
Vi og biografen vil blive meget glade for jeres snarlige indbetaling.

Uafhentede billetter til Gentofte Kino

Vi minder om, at man som medlem af Gentofte Kinos Venner bl.a. har fået tildelt fribilletter til biografen. Disse har længe ligget til afhentning i biografen i kuvert med dit/jeres navn - men mange er endnu ikke afhentet.

Der er desværre tilfælde, hvor vi ikke kan se navn og/eller mailadresse på bankens kontoudtog, så hvis enkelte ikke har fået deres fribilletter efter henvendelse biografen, bedes de kontakte foreningens kasserer, Poul Vejby-Sørensen.